Cứu cây cà chua 30 ngày tuổi bị bệnh sắp nhổ bỏ

Cứu cây cà chua 30 ngày tuổi bị bệnh sắp nhổ bỏ

Sau khi nhận lại cây cà chua 30 ngày tuổi của bà con nông dân . Chúng tôi đã xử lí theo quy trình của của Mỹ. Sử dụng sản phẩm Fulvic Minerals và các sản phẩm hữu cơ của My. Kết quả mang lại thật đáng kinh ngạc.